herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2022 r.

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

ŚWIADCZENIA RODZINNE,

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – realizacja wypłat przez OPS w Dziwnowie do maja 2022r. 

17.01.2022r., 17.02.2022r., 17.03.2022r., 15.04.2022r.,17.05.2022r., 17.06.2022r., 15.07.2022r., 17.08.2022r., 17.09.2022r., 17.10.2022r., 17.11.2022r., 16.12.2022r.

  

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

(ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, CELOWE) 

25.01.2022r.,  25.02.2022r., 25.03.2022r., 25.04.2022r., 25.05.2022r., 24.06.2022r., 25.07.2022r., 25.08.2022r., 23.09.2022r., 25.10.2022r., 25.11.2022r., 22.12.2022r.

Powyższe terminy wypłat mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy mogą nastąpić w terminie późniejszym od wskazanego w terminarzu, w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.

Wskazane terminy dotyczą świadczeń wypłacanych na podstawie wydanej
w sprawie decyzji.

Wypłaty świadczeń dotyczące nowych wniosków dokonywane są do końca miesiąca po wydaniu decyzji.  

 

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania