herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Ruszyła międzynarodowa kampania "16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet". Akcja organizowana jest od 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute. Dzień rozpoczęcia akcji to 25 listopada 2015r. - to Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Kampania potrwa do 10 grudnia 2015r. czyli do Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Celem kampanii jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez budowanie świadomości, że przemoc ta stanowi pogwałcenie praw człowieka. Chodzi również o wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, a także wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie. W kampanię włącza się Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim. Osoby pokrzywdzone lub które są świadkami przemocy mogą zgłaszać się do Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Żwirki i Wigury 2 lub bezpośrednio do właściwego miejscowo dzielnicowego. 

 

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania