herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ w 2023r.

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

17.01.2023r., 17.02.2023r., 17.03.2023r., 17.04.2023r., 17.05.2023r., 16.06.2023r., 17.07.2023r., 17.08.2023r., 15.09.2023r., 17.10.2023r., 17.11.2023r., 15.12.2023r.

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

(ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, CELOWE)

25.01.2023r.,  24.02.2023r., 24.03.2023r., 25.04.2023r., 25.05.2023r., 23.06.2023r., 25.07.2023r., 25.08.2023r., 25.09.2023r., 25.10.2023r., 24.11.2023r., 21.12.2023r.

 

Powyższe terminy wypłat mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy mogą nastąpić w terminie późniejszym od wskazanego w terminarzu, w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.

Wskazane terminy dotyczą świadczeń wypłacanych na podstawie wydanej
w sprawie decyzji.

Wypłaty świadczeń dotyczące nowych wniosków dokonywane są do końca miesiąca po wydaniu decyzji.  

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania