herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ w 2021 r.

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE,

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

 

15.01.2021 r. (FA), 18.01.2021 r. (ŚR i ŚW),

 17.02.2021 r., 17.03.2021 r., 16.04.2021 r., 17.05.2021 r., 17.06.2021 r., 16.07.2021 r., 17.08.2021 r., 17.09.2021 r., 15.10.2021 r., 17.11.2021 r., 17.12.2021 r.

 

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

(ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, CELOWE)

 

25.01.2021r.,  25.02.2021r., 25.03.2021r., 23.04.2021r., 25.05.2021r., 25.06.2021r., 23.07.2021r., 25.08.2021r., 24.09.2021r., 25.10.2021r., 25.11.2021r., 22.12.2021r.

 

 

Powyższe terminy wypłat mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

 

Wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy mogą nastąpić w terminie późniejszym od wskazanego w terminarzu, w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.

 

Wskazane terminy dotyczą świadczeń wypłacanych na podstawie wydanej
w sprawie decyzji.

Wypłaty świadczeń dotyczące nowych wniosków dokonywane są do końca miesiąca po wydaniu decyzji.  

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania