herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

12 kwi 2022
Aktualności
Marta Katarzyńska

Projekt "Dbam o swoje zdrowie psychiczne ! Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS-Co-V-2"

Fundacja Edukacji Nowoczesnej organizuje koleją edycję projektu psychologicznego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. 

W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski 
 • poradnictwo psychologiczne indywidualne dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni opiekunowie)

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2022 do 31.12.2022

kontakt w sprawie projektu: tel. 729 835 550

e-mail: j.roszkowska@fen.net.pl   psycholog@fen.net.pl

strona internetowa: https://fen.net.pl/

czytaj więcej

12 kwi 2022
Aktualności
Marta Katarzyńska

II Ogólnopolskie Spotkanie Społeczności Ocalonych

7 dni wolności z Ocalonymi

wykłady, konferencje, integracja, rozwój osobisty, wsparcie terapeutyczne i duchowe, warsztaty tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, panele dyskusyjne, filmy, konkursy i zawody sportowe, grill, wycieczki, koncerty i wspólna zabawa 

25.06.2022 - 02.07.2022 - Łukęcin

czytaj więcej

08 kwi 2022
Aktualności
Marta Katarzyńska

Projekt "Aktywny Rodzic"

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim realizuje projekt "Aktywny Rodzic"

Projekt umożliwia refundację poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem:

 • w przedszkolu
 • w żłobku
 • u opiekuna dziennego
 • w klubie dziecięcym
 • u niani

Więcej informacji pod numerem telefonu: 509 360 814 i na stronie internetowej: informacje PUP

czytaj więcej

24 mar 2022
Aktualności
Monika Emeschajmer

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w języku ukraińskim.

 

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim.

Powyższe w żadnym razie nie wyklucza pomocy cudzoziemcowi, w tym obywatelowi Ukrainy, pracownika organu właściwego w wypełnieniu w języku polskim wniosku o dane świadczenie rodzinne, który podpisuje wnioskodawca lub sporządzeniu w języku polskim i dołączeniu do wniosku odpowiednich oświadczeń, które podpisuje wnioskodawca, wymaganych w indywidualnej sprawie (wypełnienie wniosku w języku polskim nie musi być dokonane osobiście przez osobę ubiegającą się).

W celu usprawnienia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia rodzinne oraz wsparcia obywateli Ukrainy w procesie wypełniania i składania wniosków o świadczenia rodzinne w języku polskim, wyjaśnienia poszczególnych opisów pól i pouczeń zawartych we wzorach wniosków/załączników, pomocniczo Ministerstwo opublikowało, przetłumaczone na język ukraiński wzory wszystkich wniosków i załączników do wniosków oraz propozycję wzoru oświadczenia (i jego tłumaczenie) o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wnioski do pobrania pod wskazanym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy

czytaj więcej

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania