herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Walka z przemocą wobec dzieci to zadanie całego społeczeństwa. Ważna jest nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość i reagowanie osób, które są świadkami przemocy.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci jest momentem refleksji nad zaawansowaniem i skutecznością polityko ochrony dzieci w Polsce. Organizacje społeczne zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci liczą na to, że będzie to priorytet dla utworzonego właśnie Rządu RP.

Skala zjawiska krzywdzenia dzieci w Polsce jest niepokojąca. Według badań Fundacji Dzieci Niczyje, co 5 dziecko w Polsce doświadczyło przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osób dorosłych, a co 7 dziecko jakiejś formy wykorzystywania seksualnego. 

W ramach Międzynrodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą przygotowało krótki film i plakat apelując tym samym o reagowanie na niepokojące sytuacje, które mogą zagrażać najmłodszym. Przekazy akcji będą rozpowszechniane przez organizacje członkowskie w internecie. 

więcej informacji dostępne na stronie - www.fdn.pl  oraz www.krajowepartnerstwo.fdn.pl

 

 

 

 

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania