herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze obejmują:

 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 2. opiekę higieniczną,
 3. pielęgnację zaleconą przez lekarza,
 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w miarę możliwości.

 

informacja - usługi opiekuńcze

ulotka - usługi opiekuńcze

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania