herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Pomoc kierowana jest do:

* dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

* w ciąży i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej (występowanie różnych chorób matki lub płodu np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niedoczynności tarczycy, a także zagrożenia poronieniem, czy porodem przedwczesnym;

* które otrzymały informację, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży
i porodu;

* których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych;

* które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wrodzonymi lub śmiertelnymi schorzeniami.

Wszystkie informacje dostępne są w załącznikach poniżej:

informacja - asystent rodziny

ulotka - asystent rodziny

 

 

 

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania