herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Powiat Kamieński w Kamieniu Pomorskim informuje, że zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) realizuje zadania o ww. zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Od roku 2019 udzielane może być również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, realizowane jest również zadanie z zakresu edukacji prawnej.

W punktach na terenie powiatu kamieńskiego w 2023 roku udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Na terenie powiatu kamieńskiego dostępny jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, mieszczący się w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim (ul. Wolińska 7B), obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką.

Dodatkowo, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023, będzie się znajdował w Dziwnowie. Zapraszamy w każdy piątek w godzinach 9.00-13.00 do hali MOSiK Dziwnów, ul. Reymonta 10.

Od 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem - art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest:

 1. osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
 2. osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Punkt w Kamieniu Pomorskim - harmonogram 2023r.

Punkty na terenie Powiatu Kamieńskiegoharmonogram 2023r.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA

informator - nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo, mediacja

 

 

 

 

 

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania