herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ w 2024 r.

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE,

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,

17.01.2024 r.,  16.02.2024 r., 15.03.2024 r., 17.04.2024 r., 17.05.2024 r., 17.06.2024 r., 17.07.2024 r., 16.08.2024 r., 17.09.2024 r., 17.10.2024 r., 15.11.2024 r., 17.12.2024 r.

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

(ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, CELOWE)

25.01.2024 r.,  23.02.2024 r., 25.03.2024 r., 25.04.2024 r., 24.05.2024 r., 25.06.2024 r., 25.07.2024 r., 23.08.2024 r., 25.09.2024 r., 25.10.2024 r., 25.11.2024 r., 20.12.2024 r.

 

Powyższe terminy wypłat mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy mogą nastąpić w terminie późniejszym od wskazanego w terminarzu, w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.

Wskazane terminy dotyczą świadczeń wypłacanych na podstawie wydanej
w sprawie decyzji.

Wypłaty świadczeń dotyczące nowych wniosków dokonywane są do końca miesiąca po wydaniu decyzji.  

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania