herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać: od dnia   01 stycznia 2024r. do dnia 30 kwietnia 2024r.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r.  pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatku będzie realizowana jednorazowo 
 w terminie: do dnia 30 czerwca 2024r.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W sytuacji, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,  zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi, dodatek osłonowy przysługuje w podwyższonej kwocie:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego: /pliki/dziwnow-ops/pliki/wz%C3%B3r_wniosku_dodatek_os%C5%82onowy_2024_r_edytowalny%20(1).docx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ( klauzula RODO): /pliki/dziwnow-ops/pliki/rodo%20dodatek%20os%C5%82onowy.docx

 

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania