herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka tzw. "becikowe"

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenie się żywego dziecko przysługuje        w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko.

Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Zapomoga przysługuje także opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu a także osobom, które przysposobiły dziecko  bez wymogu przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

 

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania