herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do końca 2029 roku. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwia im udział w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących. 

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają Ośrodki Pomocy Społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. 

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)  pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023r. do października 2024r. 

Poniżej link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania