herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Już po raz drugi będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2014 roku na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. 

Choć dzieciaki swój szczególny dzień obchodzą 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć że każde dziecko to Mały Człowiek posiadający swoje prawa. 

Prawa Dziecka

Dziecko ma prawo do:

wychowywania się w rodzinie, adpcji, oświaty i nauki, kltury, wypoczynku i rozrywki, ochrony zdrowia i opieki medycznej, wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, dostępu do informacji, ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej), prywatności i różności.

Prawa socjalne dziecka:

prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia, prawo do odpowiedniego standardu życia, prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są : 

Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

 

źródło: www.brpd.pl

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania