herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Informujemy, że w ramach projektu "Region Dobrego Wsparcia" zaplanowane zostały spotkania grup samopomocowych opiekunów osób niesamodzielnych. Jeżeli opiekujesz się osobą niesamodzielną, chcesz spotkać się w grupie osób z podobnymi potrzebami, otrzymać wsparcie w zakresie pielęgnacji i opieki oraz porozmawiać z psychologiem - skorzystaj z oferty.

Celem spotkań grup samopomocowych jest wzajemne wsparcie i szukanie zrozumienia w codziennych trudnościach w opiece. 

Dane kontaktowe: tel. 91 4253648 Pani Magdalena Rypina

lub poprzez e-mail: mrypina@wzp.pl

O pozostałych działaniach w ramach projektu "Region Dobrego Wsparcia" można przeczytać na stronie internetowej pod adresem:

https://dobrewsparcie.wzp.pl/rdw/

 

Działanie realizowane jest w ramach projektu "Region Dobrego Wsparcia" w ramach środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/spotkania-grup-samopomocowych

 

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania