herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

09 paź 2023
Aktualności
Monika Emeschajmer

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429) od dnia 01.01.2024 r. wprowadza zmiany w dotychczasowych świadczeniach opiekuńczych poprzez:

 • wprowadzenie nowego świadczenia - świadczenia wspierającego,
 • zmiany w warunkach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłączenie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Odmiennie od aktualnie obowiązujących zasad, będzie możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – bez jakichkolwiek ograniczeń. Na możliwość pobierania świadczenia nie będą wpływać także pobierane przez opiekuna świadczenia emerytalno-rentowego. 

Istotną zmianą jest umożliwienie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w zwielokrotnionej kwocie w zależności od liczby osób, nad którymi sprawowana jest opieka. W przypadku, gdy opiekun będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18 roku życia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Po ukończeniu 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel będzie mógł ubiegać się o świadczenie wspierające. 

 

czytaj więcej

06 paź 2023
Aktualności
Marta Katarzyńska

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do końca 2029 roku. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwia im udział w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących. 

czytaj więcej

02 paź 2023
Aktualności
Marta Katarzyńska

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informuje że od 4 września 2023r. została uruchomiona "Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami".

W ramach tej inicjatywy można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierającego komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery. 

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/

czytaj więcej

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania