herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

14 sty 2021
Aktualności
Marta Katarzyńska

INFORMACJA BURMISTRZA DZIWNOWA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ DLA SENIORÓW

                                                                                                                                   

INFORMACJA BURMISTRZA DZIWNOWA
W SPRAWIE SZCZEPIENIA PRZECIWKO SARS-CoV-2
DLA SENIORÓW Z GMINY DZIWNÓW

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 istnieje konieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Osobami uprawnionym do takiego transportu są:

-osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednią I grupę inwalidztwa

-osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

W związku z powyższym informuję, że Seniorzy z Gminy Dziwnów, którzy będą chcieli się zaszczepić, ale mają problem z dotarciem do punktu szczepień, będą mogli skorzystać za specjalnie zorganizowanego transportu.

Punkt szczepień znajduje się w Przychodni Zdrowia w Dziwnowie przy ul. Słowackiego 19.

Realizującym szczepienia jest NZOZ PARNERMED z Międzyzdrojów.

Zgłoszenia potrzeby zapewnienia transportu do punktu szczepień
 oraz informacje na ten temat można uzyskać
od dnia 15 stycznia 2021 r. w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00,
pod numerem telefonu 91 38 13 472.

UWAGA : Osoby, które będą chciały zgłosić potrzebę transportu muszą być już zarejestrowane do szczepienia.

Do pacjentów leżących, szczepienie zostanie zrealizowane zespołem mobilnym; o tym fakcie decyduje lekarz POZ.

Od 15 stycznia br. rusza rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat (liczy się data urodzenia).

Od 22 stycznia br. zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.

Od 25 stycznia br. rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Jóźwiak

                                                                                                        

czytaj więcej

12 sty 2021
Aktualności
Marta Katarzyńska

Terminy wypłat świadczeń w 2021 roku.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ w 2021 r.

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE,

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

15.01.2021 r. (FA), 18.01.2021 r. (ŚR i ŚW),

 17.02.2021 r., 17.03.2021 r., 16.04.2021 r., 17.05.2021 r., 17.06.2021 r., 16.07.2021 r., 17.08.2021 r., 17.09.2021 r., 15.10.2021 r., 17.11.2021 r., 17.12.2021 

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

(ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, CELOWE)

25.01.2021r.,  25.02.2021r., 25.03.2021r., 23.04.2021r., 25.05.2021r., 25.06.2021r., 23.07.2021r., 25.08.2021r., 24.09.2021r., 25.10.2021r., 25.11.2021r., 22.12.2021r.

 

Powyższe terminy wypłat mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy mogą nastąpić w terminie późniejszym od wskazanego w terminarzu, w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.

Wskazane terminy dotyczą świadczeń wypłacanych na podstawie wydanej
w sprawie decyzji.

Wypłaty świadczeń dotyczące nowych wniosków dokonywane są do końca miesiąca po wydaniu decyzji.  

czytaj więcej

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania