herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

09 paź 2023
Aktualności
Monika Emeschajmer

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429) od dnia 01.01.2024 r. wprowadza zmiany w dotychczasowych świadczeniach opiekuńczych poprzez:

 • wprowadzenie nowego świadczenia - świadczenia wspierającego,
 • zmiany w warunkach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłączenie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Odmiennie od aktualnie obowiązujących zasad, będzie możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – bez jakichkolwiek ograniczeń. Na możliwość pobierania świadczenia nie będą wpływać także pobierane przez opiekuna świadczenia emerytalno-rentowego. 

Istotną zmianą jest umożliwienie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w zwielokrotnionej kwocie w zależności od liczby osób, nad którymi sprawowana jest opieka. W przypadku, gdy opiekun będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18 roku życia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Po ukończeniu 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel będzie mógł ubiegać się o świadczenie wspierające. 

 

czytaj więcej

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania